History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Rss
ImF-Ung Podcast
Med Guds ord til folk på nett!
Category: Christianity
Location:
ImF-UNG er Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling og har til oppgave å: Gjennom forkynnelse og veiledning vinne barn og ungdom for Kristus. Gi bibelundervisning og veiledning med sikte på at barn og ungdom skal bli bevart som Guds ...more
ImF-UNG er Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsavdeling og har til oppgave å: Gjennom forkynnelse og veiledning vinne barn og ungdom for Kristus. Gi bibelundervisning og veiledning med sikte på at barn og ungdom skal bli bevart som Guds barn. Formidle misjonskallet og utfordring til tjeneste i Indremisjonsforbundet. Gi lederopplæring som gir barn og ungdom nødvendig utrustning og utfordringer til å ta ansvar i misjonsarbeidet og samfunnet for øvrig. Ta medansvar, ved forbønn og givertjeneste for arbeidet i Indremisjonsforbundets arbeidsfelt. Arbeide i nært samarbeid med kretsenes barne- og ungdomsavdelinger.
100x100_9239379


by ImF Ung
x
take it with you
Iphone5s_trans go mobile with PodOmatic's new iPhone app.
don't have an iPhone? no problem »
x
loading results... Loader
loading results... Loader
x
No results found.
November 30, 2017 10:00 PM PST

Når hadde du sist en samtale om kristen tro?

Er det lenge siden du hadde en samtale om kristen tro med noen?

Hvorfor er det slik at det for mange av oss er så vanskelig å snakke med andre om det vi tror på?

I denne videoen ser Karl-Johan Kjøde nærmere på 5 grunner til at vi ofte styrer unna samtaler om kristen tro.

Du får også tips om hvordan du kan gå frem for å dele troen din på en god måte.

November 23, 2017 10:00 PM PST

Trenger du å lytte til evig poesi?

Da bør du åpne Bibelen og lese i Salmenes bok. Se denne videoen med Christian Lilleheim og finn ut mer om hva du kan lære av Salmene til David.

De lærer oss noe om følelsene våre
Går du gjennom Salmene, vil du oppdage at det finnes salmer for hver eneste følelse mennesket måtte ha. Det er ikke en streng i vårt følelsesregister som ikke berøres. Det viser hvor ærlig Bibelen er. Vi trenger på ingen måte å skjule våre følelser når vi kommer frem for Gud. Det er David sine salmer et bevis på.

Davids salmer lærer oss noe om Lovsang og tilbedelse
Det er gjennomgående ett tema som går igjen i Salmene: Lovsang og tilbedelse.
På grunn av hvem Gud er eller hva han har gjort.
Det er viktig å legge merke til at David tilber og lovsynger aldri uten en grunn utenfor ham selv. All hans tilbedelse og lovsang handler om hvem Gud er og hva han har gjort. Lovsang handler ikke om deg. Det handler om Gud som frelser.

Salmene lærer oss noe om nåden 
David bruker masse tid på å be om nåde, fordi han desperat trenger det. Og når David, mannen etter Guds eget hjerte bruker så mye tid på å søke og be om nåde, hvor mye mer trenger ikke vi å gjøre det?

November 16, 2017 10:00 PM PST

David og Goliat

Du kjenner kanskje historien om David og Goliat?
Men vet du at den historien lærer oss noe om Jesus?
Viss ikke du har fått med deg det, bør du se denne videoen med Christian Lilleheim. 

Et bilde på Jesus

David et bilde på Jesus. David var sendt av faren sin til krigen. Han gir et vindu inn til Jesus som Gud vår far sendte rett inn til vår frontlinje i kampen mot synd og avhengighet.

Synd roper mot oss som Goliat. «Jeg eier deg, du kan ikke knuse meg og avhengigheten.» Goliat har en tale om du vil høre.

Som David kom til frontlinjen der israelsfolket var livredde og motløse, kommer Jesus til oss i frontlinjen. Jesus finner oss motløse og hjelpeløse i møte med våre kjemper, i møte med synden.

Ser du Jesus? Lytter du til det Jesus sier til deg?

November 09, 2017 10:00 PM PST

Hva er menighetens kall?

«Følg meg,» sa Jesus. Dette kallet er fortsatt kjernen av hva det vil si å være en disippel, en etterfølger av Jesus. Når alt kommer til alt, er det dette vi ønsker: Å følge Jesus og gi andre mennesker et møte med ham – så de også blir hans disipler.

Daglig leder i Tro & Medier (tidligere Familie & Medier), Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan du kan møte mennesker og media på en god måte. Tips nr 12: Menighetens kall er å følge Jesus

November 02, 2017 10:00 PM PDT

Lytter du?

Ved å lytte, viser man respekt og interesse for den andre!

«Dette må dere vite, mine kjære søsken: Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint,» sier Jakob 1,19 .

Det finnes mange gode grunner til å lytte

Ved å lytte, forstår man bedre.
Ved å lytte, er det lettere å gi relevante svar.
Ved å lytte, gjør man seg i større grad fortjent til å bli hørt.
Daglig leder i Tro & Medier (tidligere Familie & Medier), Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan du kan møte mennesker og media på en god måte. Tips nr 11: Bare den som lytter, fortjener å bli hørt

Del gjerne denne andakten

Dersom du tror at andre trenger å få høre det som Jarle snakket om er det flott om du deler denne videoen!

October 26, 2017 10:00 PM PDT

Gud er opphavet til og skaperen av all sannhet, godhet og skjønnhet

Til tross for syndefallet, ser vi fortsatt spor av dette over alt, ikke bare der det følges av et tydelig kristent budskap. De aller fleste mediebudskap har i seg elementer av både sannhet og løgn. I vår respons til mediene, vil vi derfor gjenkjenne og anerkjenne all sannhet, godhet og skjønnhet, løfte det frem og takke dem som formidler dette. Samtidig vil vi, med kjærlighet, påtale det motsatte, løgnen og ondskapen.

Daglig leder i Tro & Medier (tidligere Familie & Medier), Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan du kan møte mennesker og media på en god måte. Tips nr 10: All sannhet, godhet og skjønnhet kommer fra Gud.

October 19, 2017 10:00 PM PDT

Er stillhet utfordrende for deg?

Har du prøvd å være stille en stund? Mer enn to minutter, liksom. Har du prøvd å legge mobilen fra deg før du legger deg i senga? Eller å ikke høre på musikk når du pleier? Har du prøvd å sette deg ned, helt alene i en stol, og se på utsikten eller lukke øynene, og bare være stille i ti hele minutter? Stillhet kan være vanskelig.

Skummel stillhet?

For noen er tanken på det utrolig skummel. For når alt blir stille rundt oss, da vet vi ikke helt hva som dukker opp i tankene.

I denne andakten deler Maria Celine Lundeby noen tanker om stillhet og hvorfor det kan være lurt å være stille inn i mellom.

October 19, 2017 12:03 AM PDT

Hvordan få til en varig forandring?

Vi tror at indre overbevisning om veivalg i lengden vil være en sterkere drivkraft til forandring enn ytre press eller overtalelse. Skal vi se et samfunn preget av kristen tro og gode verdier, må disse holdningene befinne seg på innsiden av personene i samfunnet. Derfor vil vi som kristne møte våre medmennesker med mål om langsiktig bygging av relasjoner og tillit. Og med forventning om at de bønnene vi vet mange ber, forandrer hjerter!

Daglig leder i Tro & Medier (tidligere Familie & Medier), Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan du kan møte mennesker på en god måte. Tips nr 9: Varig forandring kommer innenfra.

Del gjerne denne andakten

Dersom du tror at andre trenger å få høre det som Jarle snakket om er det flott om du deler denne videoen!

October 12, 2017 02:10 AM PDT

Hva gjør du?

Det er lurt å se etter muligheter for å gjøre noe med det du mener noe om. For skal du spre Guds kjærlighet, skal budskapet nå inn i menneskers hjerter, må du gå ned fra gjerdet og la handling følge ord.

Daglig leder i Tro & Medier (tidligere Familie & Medier), Jarle Haugland, deler noen tanker om hvordan du kan møte mennesker på en god måte. Tips nr 8: Å gjøre utretter mer enn å mene.

Del gjerne denne andakten

Dersom du tror at andre trenger å få høre det som Jarle snakket om er det flott om du deler denne videoen!

http://preik.tv/a-gjore-utretter-a-mene/

October 12, 2017 01:36 AM PDT

Dette er en del av en serie med klipp fra Alexis Lundh.
Du finner resten av serien på

loading more... Loader
 
x

take it with you


Iphone_trans Listening to podcasts on your mobile devices is extremely convenient -- and it's what makes the podcasting medium so powerful.

You can take your favorite shows and mixes with you anywhere, but to do so requires some quick and simple steps.

Let's walk you through that process together.
step 1:


Click the "Subscribe With iTunes" link in the page's sidebar:

Subscribe_with_itunes

This will require that you have the iTunes software on your computer.

(You can download iTunes here.)
step 2:
Itunes_ss

Now that you've subscribed to the podcast on iTunes, the feed will display in your "Podcasts" section on the left navigation bar.

Click there and you'll see the show displayed in the iTunes browser.

You can "get all" to download all available episodes or just individual episodes.
step 3:


Plug your mobile device (iPhone, iPad, iPod) into your computer with the Dock Connector cable, and click the device in iTunes's left navigation bar.

Itunes_ss2

Once you have your device highlighted, click "Podcasts" in the top navigation bar and sync the podcasts you want on your device. Click "apply" and the episodes you have downloaded on your iTunes software will sync with your device.
that's it!

The beauty of this process is that now, every new episode of your subscribed podcasts will automatically sync to your device every time you plug it in and open iTunes. You can now take your favorite shows with you everywhere you go.

Enjoy!
done!
x

share this podcast


Email a friend about this podcast
x

subscribe to this podcast

Rss-icon RSS
Itunes-icon iTunes